Vervolg Sportakkoord Beekdaelen

Concept Sportakkoord

Om iedereen in de gemeente Beekdaelen in beweging te brengen en mee te laten doen, werken partners samen aan een lokaal sportakkoord. Tijdens de startbijeenkomsten op 11 maart deden partners uit zorg, onderwijs, sport en gezondheid met ons mee.

Op basis van de input die is verzameld tijdens de startbijeenkomsten is de sportformateur aan de slag gegaan met een eerste concept. Per thema is de informatie verzameld en beschreven. De geplande vervolgbijeenkomst kon helaas niet plaatsvinden vanwege de corona-maatregelen. Daarom willen we jullie vragen om digitaal input te leveren op de thema’s. Zo kunnen we in deze bizarre tijd toch samen het sportakkoord verder brengen! Reageren kan tot 4 mei a.s.

Mijn input leveren voor het Sportakkoord Beekdaelen

Verenigingsmonitor

In aanloop naar het Sportakkoord Beekdaelen is de verenigingsmonitor rondgestuurd naar de sportverenigingen in Beekdaelen. Diverse verenigingen hebben de vragenlijst al ingevuld. Heeft jullie vereniging de monitor nog niet ingevuld? Dan willen we jullie vragen dit alsnog te doen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is voor de sportformateur en de adviseur lokale sport van groot belang om te ontdekken wat er leeft en speelt bij de verenigingen in Beekdaelen. Middels de informatie krijgt de sportformateur inzicht in de vitaliteit, wensen en behoeften van de vereniging. Dat biedt ook kansen voor het lokaal sportakkoord. De sportformateur vertaalt de opgehaalde input naar concrete doelstellingen en acties in het sportakkoord die de sportverenigingen in Beekdaelen ondersteunen en verder brengen.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten en moet bij voorkeur door een bestuurslid worden ingevuld vanwege de gevraagde informatie. Houd bij het invullen van de vragenlijst informatie omtrent de vereniging bij de hand. Denk aan ledenaantallen, aantal vrijwilligers, financiƫle situatie (gezond/niet gezond). Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Ga naar de verenigingsmonitor

Vervolg

Alle verzamelde input wordt verwerkt in het Sportakkoord Beekdaelen. Dat wordt medio mei met alle betrokkenen gedeeld. Een fysieke ondertekening van het sportakkoord is voor de zomer helaas niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen. Daarom zijn we genoodzaakt ook een digitale ondertekening te organiseren. Meer informatie hierover volgt nog. Indien er in de tussentijd vragen zijn, neem dan gerust contact op.