Word supporter van het Sportakkoord Beekdaelen

“Er gebeurt al een hele hoop in gemeente Beekdaelen. Maar het kan altijd beter!”, aldus beweegcoach Ken. “We kunnen sport en bewegen in Beekdaelen verder versterken en de kracht van sport nog beter benutten. Om dat te doen, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor krijgen zij nu de kans, want op 11 maart gaan we aan de slag met het Sportakkoord Beekdaelen.”

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het lokale sportakkoord. Sport en bewegen zorgt voor vitale inwoners. Toch zijn er uitdagingen om onze inwoners te motiveren te blijven sporten en onze verenigingen vitaal te houden voor de toekomst.Daarvoor gaan we in Beekdaelen aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord voor en door Beekdaelen.

Word supporter

Op woensdag 11 maart wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor alle partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, maar ook voor alle inwoners. We gaan op zoek naar de gezamenlijke ambities om sporten te stimuleren en in de gemeente meer op de kaart te zetten. Kom en doe mee!

  • Voor maatschappelijke organisaties (onderwijs, welzijn, zorg) van 14.00-16.00 uur bij het gemeenschapshuis in Schinnen (Burgemeester Pijlsstraat 5)
  • Voor sportverenigingen en -aanbieders van 19.00-21.00 uur bij bij Alfa Sport in Oirsbeek (Oirsbekerweg 90)

Word jij ook supporter van het sportakkoord? Meld je hier aan voor de bijeenkomst.

Verenigingsmonitor

Ter voorbereiding van de startbijeenkomst wil de sportformateur inzicht verkrijgen over de vitaliteit, wensen en behoeften van de sportverenigingen in de gemeente Beekdaelen. De vragenlijst kun je hier vinden en duurt maximaal 15 minuten om in te vullen.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Beekdaelen gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Lees hier meer over het Sportakkoord Beekdaelen.