JOGG Nuth

In het kader van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) helpt Nuth beweegt Nuth jongeren gezonde keuzes te maken. Samen met onze partners willen we bijdragen aan een omgeving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gemiddeld heeft één op de acht Nederlandse kinderen  namelijk overgewicht. En daar willen we iets aan doen!

JOGG Beekdaelen

Dat doen we samen met JOGG Beekdaelen. De gemeente Schinnen en Onderbanken zijn sinds januari 2017 ook JOGG-gemeenten. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken, om bijvoorbeeld water drinken te stimuleren en de samenwerking met grote organisaties op te pakken. De JOGG-regisseurs zetten zich in om een gezonde omgeving voor de jeugd te creëren en te zoeken naar verbindingen in het netwerk. Door samen te werken met lokale partijen kunnen we de omgeving van het kind veranderen, zodat de gezonde keuze weer de makkelijke keuze wordt.

JOGG aanpak

Al meer dan 140 Nederlandse gemeenten werken met de JOGG-aanpak om overgewicht bij jongeren (0-19 jaar) tegen te gaan. Een aanpak dichtbij de jongeren met initiatieven om gezonder eten en meer bewegen makkelijker en leuker te maken. Verschillende campagnes zijn Drink Water, Gratis Bewegen en Groenten, zet je tanden er in.

Een aantal cijfers

  • Overgewicht cijfer gemeente Nuth tussen 54 en 56% (landelijk 48,3%)
  • Obesitas cijfer gemeente Nuth tussen 14 en 16% (landelijk 12,7%)
  • Kern Nuth laagste Sociaal Economische Status (SES) en hoogste % overgewicht in gemeente Nuth

Cijfers rapportage 0-meting Basisschool de Bolster in Nuth

  • 4 van de 5 kinderen kijken dagelijks tv of computert
  • 7 van de 8 kinderen drinken dagelijks suikerhoudende frisdrank
  • 1 op de 5 kinderen drinkt dagelijks meer water dan andere drank
  • 1 op de 2 kinderen krijgt fruit mee naar school als tussendoortje

JOGG en GIDS

Gemeente Nuth heeft een plan opgesteld waarin de doelstellingen van GIDS (Gezond in…) en de JOGG-aanpak zijn gecombineerd (sinds 2016). Daarmee willen we de gezondheidsachterstanden onder jeugdigen en hun omgeving in de kern Nuth terugdringen. Met specifiek aandacht voor het bestrijden van overgewicht onder jongeren in lage SES wijken. Daarbij houden we rekening met de relatie tussen overgewicht en andere problemen binnen een gezin zoals armoede of laaggeletterdheid.