Samen voor duurzaam en gezond

Nuth beweegt Nuth werkt samen met Ons Duurzaam Nuth om een gezonde en duurzame leefstijl bij inwoners in de gemeente Nuth te stimuleren.

Infopunt ‘Ons Duurzaam Nuth’

Ons Duurzaam Nuth informeert inwoners van Nuth over energiebesparende maatregelen, comfort, een gezond binnenklimaat en veiligheid. De gemeente hoopt om het energielabel van 500 woningen in 5 jaar met 2 stappen te verbeteren en ook het energieverbruik van de gemeentelijke/openbare gebouwen aan te pakken.

Het infopunt

Inwoners kunnen bij het infopunt aan de markt in Nuth langskomen voor informatie en advies. Leerlingen van de scholen in de gemeente krijgen er voorlichting. Het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN) gebruikt het infopunt als ontmoetingsplek en deelnemende bedrijven presenteren hier diensten, producten, schaalmodellen en een voorlichtingsfilm.

Meer informatie

Het infopunt is gratis toegankelijk en geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Ga voor meer informatie naar www.duurzaamnuth.nl.

Aan het werk

Ons Duurzaam Nuth werkt samen met de Provincie Limburg, deskundigen, lokale ondernemers, vrijwilligers en stagiaires. Ons Duurzaam Nuth biedt werk voor stagiaires van middel- en hoger onderwijs en voor werkzoekenden uit Nuth. Ook afgestudeerden, die nog geen vaste baan hebben, zijn van harte welkom. Door de ervaring die zij opdoen vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Ons Duurzaam Nuth draagt bij aan de economische impuls in de gemeente.

Logo ons duurzaam nuth