De Grote Watershow op de Bolster

Wat was het spannend bij De Grote Watershow op de Bolster! De groepen 5 t/m 8 hebben 3 maanden hard gewerkt aan hún gezonde wateridee. Tijdens de Grote Watershow werden de beste ideeën gepresenteerd. Groepen 5 hebben gewonnen. Hun idee wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

Basisschool De Bolster heeft samen met Nuth beweegt Nuth gewerkt aan De Grote Watershow. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kregen de opdracht een idee te bedenken om meer water te drinken en te zorgen voor een gezond Nuth. In groepjes hebben de leerlingen aan de opdracht gewerkt (zonder hulp van de leraren!) om deze uiteindelijk te presenteren tijdens de Grote Watershow. Dat bleek een groot succes.

De Grote Watershow


Het ene na het andere goede wateridee werd gepresenteerd tijdens de Grote Watershow op basisschool De Bolster in Nuth. Van Waterpretdag tot Gezondheidsboek. Allemaal winnaars, maar er kan er maar één de winnaar zijn. Nou 2 winnaars dan. De jury, wethouder Slangen, directeur Frank Feron, oud topsporter Ron Klemann en twee leerlingen van de leerlingenraad, kozen de winnaar. Ook de leerlingen mochten mee ‘beslissen’.  Met een juichmeter werd het applaus na iedere presentatie gemeten en meegegeven aan de jury.

Groepen 5 als winnaars


De groepen 5a en 5b werden door de jury gekozen als winnaar. Ze hadden soortgelijke ideeën, die samen opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. Het winnende idee: een dierenwandelroute door Nuth met speel-trimbaan en waterpunten. Samen met Nuth beweegt Nuth en de gemeente Nuth gaat basisschool De Bolster verder aan de slag om het idee ook echt uit te voeren.
Maar er was nog een troostprijs te vergeven. Die was voor groep 6a. De jury vond hun idee, een gezondheidsboek voor en door kinderen, zo goed dat dit idee wordt ingediend voor de Innovatieprikkel Jij beweegt Nuth.

Fotografie: Loek Groenendijk