Jeu de Boules brengt mensen samen

John heeft de ambitie om mensen uit Grijzegrubben, van jong tot oud, samen te brengen en er voor te zorgen dat het een prettige plek is om te wonen. Daarom gaat John Wouters (buurtvereniging Grijzegrubben) met zijn vereniging en Nuth beweegt Nuth op expeditie.In Grijzegrubben speelt ermeer dan een normale vergrijzing. “Er is al veel weggevallen in het dorp. Maar de inwoners ervaren wel de behoefte om bij elkaar te komen. Daar willen we als buurtvereniging bij helpen. We willen de inwoners een laagdrempelig en veilig trefpunt bieden”, vertelt hij.

Een ontmoetingsplek voor jong en oud


In Grijzegrubben houden de inwoners van simpel en eenvoud. Zo is het idee voor een Jeu de Boulesbaan ontstaan. “Het is een spel dat iedereen kan. Maar het is vooral meer dan alleen een balletje gooien. Het zorgt voor plezier en gezelligheid. En de baan creëert een ontmoetingsplek in het hart van ons dorp. Een plek waar jong kan spelen. En ouderen naartoe komen voor een gezellige middag, die tegelijkertijd een oogje in het zeil houden. Ik hoop dat dit initiatief ook bijdraagt om de jeugd wat meer achter de computer vandaan te halen. Zo herhaalt de geschiedenis zich weer”.

Verheugen op de pitchavond


John doet met zijn idee voor de Jeu de Boulesbaan in Grijzegrubben mee aan de expeditie, die Nuth beweegt Nuth organiseert voor verenigingen. Tijdens de expeditie werken de verenigingen aan een eigen idee om het idee te pitchen en kans te maken op een stimuleringsbijdrage om het idee te kunnen uitvoeren. “Voordat ik meeging op expeditie wist ik niet wat me te wachten stond. Maar ik verheug me nu al op de pitchavond”. Ook de andere verenigingen die meedoen, zijn enthousiast. “We hebben onderling al verbindingen gelegd en leren veel van elkaar. Wie weet waar deze expeditie toe leidt!”, sluit John af.