Sportakkoord Beekdaelen

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Beekdaelen aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Beekdaelen (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Beekdaelen gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Een sportakkoord voor en door Beekdaelen


Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Sportakkoord Beekdaelen. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers moeten meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Enthousiaste betrokkenen van scholen, kinderopvang, zorgpartners, sportverenigingen en -aanbieders maakten daar tijdens de startbijeenkomsten op woensdag 11 maart een begin aan. Er ontstonden mooie ambities en dromen om sporten en bewegen in de gemeente Beekdaelen nog beter op de kaart te zetten. “We willen dat kinderen van jongs af aan kennismaken met een gezonde leefstijl, zo wordt een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Daar hebben ze hun leven lang plezier en profijt van”, vertelt een van de aanwezigen. Vanuit alle drie de voormalige gemeentes waren betrokkenen aanwezig. Dat laat zien dat iedereen in Beekdaelen aan de slag wil.

Nuth beweegt Nuth - startbijeenkomst sportakkoord Beekdaelen

Concept Sportakkoord


Op basis van de input die is verzameld tijdens de startbijeenkomsten is de sportformateur aan de slag gegaan met een eerste concept. Per thema is de informatie verzameld en beschreven. De geplande vervolgbijeenkomst kon helaas niet plaatsvinden vanwege de corona-maatregelen. Daarom werd aanvullend digitaal input opgehaald. Daarnaast is ook een verenigingsmonitor rondgestuurd naar de sportverenigingen in Beekdaelen. De betrokkenen wordt gevraagd te reageren op het concept en zich aan te melden als supporter.