Sportakkoord Beekdaelen

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Beekdaelen aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Beekdaelen (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Beekdaelen gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Samen aan de slag


Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Sportakkoord Beekdaelen. Samen gaan we in de gemeente Beekdaelen daarvoor aan de slag. Het is enorm belangrijk dat mensen in Beekdaelen (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen verantwoordelijkheid voor de uitvoering; een sportakkoord van en voor Beekdaelen.

Word supporter


Op woensdag 11 maart wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor alle partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, maar ook voor alle inwoners. We gaan op zoek naar de gezamenlijke ambities om sporten te stimuleren en in de gemeente meer op de kaart te zetten.

  • Voor maatschappelijke organisaties (onderwijs, welzijn, zorg) van 14.00-16.00 uur bij het gemeenschapshuis in Schinnen (Burgemeester Pijlsstraat 5)

  • Voor sportverenigingen en -aanbieders van 19.00-21.00 uur bij bij Alfa Sport in Oirsbeek (Oirsbekerweg 90)


Wil jij het sportakkoord supporten? Meld je hier aan voor een van de bijeenkomsten.

Verenigingsmonitor


De sportformateur wil inzicht krijgen in de vitaliteit, wensen en behoeften van de verenigingen in de gemeente Beekdaelen. Daarvoor hebben we een vragenlijst gemaakt voor elke sportvereniging om digitaal in te vullen. De input kan gebruikt worden om invulling te geven aan het lokaal sportakkoord. De vragenlijst kan bij voorkeur door iemand van het bestuur ingevuld worden. Het is aan te raden om gegevens over het ledenbestand van de vereniging bij de hand te houden. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Vul de monitor uiterlijk 1 maart 2020 in. De verzamelde informatie wordt ook kort tijdens de startbijeenkomst gepresenteerd.