Supporter Tiny Wehrens-Latten

Maak kennis met enthousiaste supporter Tiny Wehrens-Latten, MBvO leidster. Ze vertelt hoe sport de rode draad door haar leven is.

Tiny, sporter in hart en nieren. Inmiddels 70 jaar, maar ondanks veel (lichamelijke) tegenslagen nog altijd actief en fit. Tiny laat zien dat bewegen enorm belangrijk is om ook op latere leeftijd sterk en vitaal te blijven en dat draagt ze graag over op alle mensen om haar heen.

Tiny is haar hele leven actief geweest. Vanaf haar 12e begon ze bij turnvereniging Albatros in Nuth. “Ik ben van actief lid naar trainster gegroeid. Momenteel ben ik erelid en help daar waar het nodig is”. Met haar man heeft Tiny vervolgens 40 jaar lang een eigen judoclub gehad (onder supervisie van Krystek Sportinstituut). Een leuke uitdaging om de judoka’s te leren met elkaar en hun eigen kracht om te gaan. “Toen ik midden dertig was heb ik helaas problemen met mijn zicht gekregen. Daardoor heb ik het trainen bij de turnclub stop moeten zetten. Ik ben meer aan judo gaan doen en heb mijn man veel kunnen helpen bij de club”. Ook ging Tiny meer fietsen en wandelen om zelf in beweging te blijven.

Fysiek en mentaal in balans


Maar Tiny wilde meer. Ze is altijd enorm gedreven om te sporten en anderen daarmee te helpen. “Daarom ben ik de opleiding voor MBvO leidster gaan volgen. En sindsdien doe ik dit met heel veel plezier. Het houdt mezelf én de deelnemers vitaal. Ik had altijd gedacht te stoppen met werken rond mijn 65e om samen met mijn man van ons pensioen te genieten. Helaas mocht dit niet zo zijn en is mijn man een paar jaar geleden overleden. Een moeilijk tijd, waarin ik ook lichamelijk tegenslag te verwerken kreeg”. Maar Tiny bleef doorgaan en luisterde naar haar lichaam dat zei, dat ze juist moest blijven bewegen. Daardoor kon ze sneller herstellen. Dat heeft haar ook mentaal geholpen. “Door te sporten blijf ik zowel fysiek als mentaal in balans. En ik kom onder de mensen. Dat is een enorme steun geweest in een zware periode in mijn leven”.

Meer dan bewegen alleen


De ervaringen van Tiny probeert ze zoveel mogelijk op anderen over te brengen. “Ik wil mensen blijven prikkelen om te bewegen, juist op latere leeftijd. In mijn lessen kan iedereen naar eigen vermogen meedoen”. De deelnemers merken ook de vooruitgang. Ze verbeteren hun balans, worden mobieler en leniger. “Ze worden zich vooral ook bewust van wat ze allemaal nog kunnen. En het stimuleert hun geheugen. Ik probeer hen ook in de vakantieperiodes aan te sporen om te blijven bewegen, door te wandelen of vaker de trap te gebruiken en thuis wat oefeningen te doen”.
Maar het draait bij MBvO niet alleen om het sporten. “Het is veel meer dan bewegen alleen. Het samen zijn, is minstens zo belangrijk net zoals het plezier tijdens de les en de kop koffie na afloop. En we hebben ook onderling contact buiten de lessen om. Bijvoorbeeld als iemand ziek is, blijven we diegene betrekken”.

De rode draad in het leven


Voor Tiny vormt het sporten een rode draad door haar leven, in goede en slechte tijden. Het heeft haar sterk gemaakt en gehouden. “Ik zal altijd mijn grenzen blijven verleggen en blijven bewegen, ondanks mijn eigen beperkingen. Daar wil ik ook anderen bij blijven helpen. Ik stop er veel energie in, maar krijg er ook veel voor terug. Ik zal altijd blijven leuren om mensen in beweging te brengen!

Meer weten?